Kommunikation mellan patienter och vårdpersonal

Interpellation RV 171545

Datum

2017-09-15

Författare

Andreas Weiborn (M)

Interpellanten Andreas Weiborn (M) ställer i interpellationen följande frågor:

Förekommer liknande problem inom Region Västmanland? Har exempelvis några anmälningar till Patientnämnden noterats med klagomål på brister i språket från vårdgivarens sida?
Har Region Västmanland krav på att personal ska behärska svenska i tal och skrift?
Vilka möjligheter har Region Västmanland att påverka eller hjälpa en medarbetare vid en situation där vederbörande inte klarar av det svenska språket i tal eller skrift?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2017-10-25 §151.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av