Hanteringen av narkotikaklassade preparat på vårdavdelningar

Interpellation RV 171544

Datum

2017-09-15

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Interpellanten Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen följande frågor:

Vad är det för insatser man tänker göra för att förbättra hanteringen av narkotikaklassade prepa­rat?
Hur och när kommer dessa insatser att utvärderas?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2017-10-25 §151.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av