Beredningen för invånardialogs uppdrag

Interpellation RV 171543

Datum

2017-09-15

Författare

Mohammed Rashid (M)

Interpellanten Mohammed Rashid (M) ställer i interpellationen följande fråga:

Vad beror det på att man under 2017 inte fått några uppdrag i beredningen för invånardialog?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2017-10-25 §151.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av