Vad gäller angående vårdgarantin i Region Västmanland?

Interpellation RV 171529

Datum

2017-09-14

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellationen följande frågor:

Vad händer 90 dagar efter det att remiss skickats till specialistvården så att patienten erbjuds ett
besök?
Vad händer om behandling eller operation inte erbjuds inom 90 dagar?
Var vänder sig patienten om vårdgarantin inte uppfylls?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2017-10-25 §151.

 

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av