Hur lång tid ska ett röntgensvar ta?

Interpellation RV 171718

Datum

2017-10-11

Författare

Barbro Larsson (C)

Interpellanten Barbro Larsson (C) ställer i interpellationen följande frågor:

Tycker ansvarigt regionråd att det är rimligt att vänta mer än en vecka på ett svar som kan komma dagen efter?
Hur ser avtalet ut med de som sköter uppgiften i Barcelona, är det inskrivet att svaret får ta lång tid?
Avser ansvarigt råd att arbeta för att svarstiderna blir kortare?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2017-10-25 §151.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av