Skälig tjänstepension - när då?

Interpellation RV 171717

Datum

2017-10-11

Författare

Barbro Larsson (C)

Interpellanten Barbro Larsson (C) ställer i interpellationen följande frågor:

När ska detta rättas till och implementeras för de drabbade människorna?

Hur ser modellen ut som Region Västmanland kommer att använda?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2017-10-25 §151.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av