Barns tillgång till utredning gällande dyslexi

Interpellation RV 171676

Datum

2017-10-05

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Interpellanten Malin Gabrielsen (KD) ställer i interpellationen följande frågor:

Är majoriteten beredd att ta initiativ till en diskussion med länets kommuner om en länsövergripande översikt gällande tillgång till utredning för barn med frågeställningen dyslexi?
Varför/ varför inte?
Hur vanligt är det att västmanländska barn nyttjar valfrihetsvård inom området dyslexi?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2017-10-25 § 151.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av