Upphandling av Landstingets tobaksavvänjning.

Motion LTV 120112

Datum

2012-02-02

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

tobaksavvänjning

Motionären Maria Dellham (M) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland genomför en upphandling inom området tobaksavvänjning för patienter och personal.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 § 148

                                *  att avslå motionen.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av