Angående stängda vårdplatser på neonatalavdelningen

Interpellation RV 171326

Datum

2017-08-09

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellationen följande frågor:

Vad är anledningen till att vårdplatser på neonatalavdelningen ofta är stängda?

Hur många förlossningar har hittills under 2017 flyttats till annat sjukhus pga stängd vårdplats på neonatalavdelningen?

Vilka åtgärder avser ansvarigt regionråd ta för att förlossningarna ska kunna ske i Västerås?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-09-27 §123.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av