Angående enheter som fått kritik av IVO

Interpellation RV 171217

Datum

2017-07-03

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Interpellanten Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen följande frågor:

- Vad blir konsekvenserna av att en enhet inom Region Västmanland fått kritik av IVO?
- Hur och vem följer upp kritiken som IVO har lämnat?
- Hur sker i så fall ett förbättringsarbete?
- Hur säkerhetsställer man att enheten tagit åt sig av kritiken?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-09-27 §123.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av