Upphandla ny teknik inom CGM-området för bättre diabetesvård för unga

Motion RV 171507

Datum

2017-09-12

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Motionären Maria Liljedahl (SD) yrkar i motionen att

- Ny teknik för CGM med möjligheten för föräldrar att följa blodsockervärden via mobiltelefon görs tillgänglig i diabetesvården för barn upp till 15 år.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102.

Fullmäktige beslutade 2018-04-18 § 56 att

Motionen anses besvarad. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av