Motion angående Västmanland som försöksregion för gårdsförsäljning

Motion RV 171470

Datum

2017-09-06

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Motionären Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motionen att

- Region Västmanland ansöker hos regeringen om att under en försöksperiod tillåta lokala producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102.

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-21 §22 att

Motionen avslås.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av