Utöka självservicen inom Region Västmanland

Motion RV 171386

Datum

2017-08-24

Författare

Carina Sjölund (M)

Motionären Carin Sjölund föreslår i motionen att

- det utreds hur utbudet av självservicefunktioner på länets vårdcentraler kan utökas.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102.

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-21 §21 att

Motionen avslås. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av