Anslut regionen till Skattekollen

Motion RV 171352

Datum

2017-08-15

Motionärerna Mikael Andersson Elfgren och Jenny Landernäs (M) föreslår i motionen att

- Region Västmanland ansluter sig till Skattekollen.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102.

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-21 §20 att

Motionen bifalls. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av