Återinförande av Regionens dag

Motion RV 171327

Datum

2017-08-09

Motionärerna Andreas Weiborn med flera (M) yrkar i motionen att

- Region Västmanland återinför konceptet "Regionens dag" och genomför detta årligen.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102.

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-21 §19 att

Motionen avslås. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av