En central avbokningsfunktion

Motion RV 171315

Datum

2017-08-03

Motionärerna Thomas Högström (M) med flera föreslår i motionen att

- Region Västmanland inrättar en central avbokningsfunktion

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102.

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-21 §18 att 

Motionen avslås. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av