Inför digitala brevlådor i Region Västmanland

Motion RV 171280

Datum

2017-07-18

Författare

Andreas Weiborn (M), Susanne Henning Aihonen (M)

Motionärerna Andreas Weiborn och Susanne Henning Aihonen yrkar i motionen att:

-Region Västmanland ska erbjuda digitala brevlådor vid kallelser till vårdinrättningar och annan viktig post.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-21 § 17 att

Motionen anses besvarad. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av