Skärpt vårdgaranti för ökad tillgänglighet

Motion RV171264

Datum

2017-07-11

Motionärerna Thomas Högström (M) med flera föreslår i motionen att:

- Region Västmanland skärper vårdgarantin till 0,7,40 respektive 60 dagar.

- 15 miljoner kronor avsätts i ett stimulanspaket för att klara de ökade kraven på tillgängligheten.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102.

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-21 § 16 att

Motionen avslås. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av