Vem tar ansvar för barns psykosomatiska besvär?

Motion RV171243

Datum

2017-07-07

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Joakim Widell (KD)

Motionärerna Malin Gabrielsson med flera (KD) yrkar i motionen att

- Det utreds och föreslås en ansvarsfördelning för psykosomatisk vård av barn,

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102.

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-21 §15 att

Motionen anses besvarad. 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av