Inrätta ett barn och ungdomspsykiatriskt centrum

Motion RV 171183

Datum

2017-06-26

Motionärerna Thomas Högström (M) med flera yrkar i motionen att:

- det inrättas ett barn-och ungdomspsykiatriskt centrum

- att inför centrumbildningen undersöka möjligheten till samverkan med närliggande högskolor/universitet och landsting/regioner.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-09-27 §102.

Regionfullmäktige beslutade 2017-10-25 §149 att:

Motionen avslås.  

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av