Angående bemanningen av ambulansen i sommar

Interpellation RV 170750

Datum

2017-04-19

Författare

Elin Johansson (M)

Interpellanten Elin Johansson (M) ställer i interpellationen inlämnad vid regionfullmäktige 2017-04-19 följande frågor till ansvarigt regionråd:

 

Hur förväntas nedskärningen påverka Region Västmanlands personal?

hur förväntas nedskärningen påverka patientsäkerheten?

Hur mycket längre tid riskerar västmanlänningarna att få vänta på ambulans?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-06-20 §92

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av