Skapa en ny arbetstidsmodell för sjuksköterskor

Motion RV 170995

Datum

2017-05-19

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Maria Liljedahl (SD) yrkar i motionen att

- 2-4 avdelningar som har haft svårt med personalrekrytering som projekt börjar arbeta utifrån denna modell som kallas 87/13.

- Projektet ska redovisas till Regionstyrelsen med jämna intervall.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-06-20 §71

Fullmäktige beslutade 2018-04-18 §54 att

Motionen avslås. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av