Inför drogtester för anställda inom Region Västmanland

Motion RV 170937

Datum

2017-05-05

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) yrkar i motionen att

- Region Västmanland inför rutinen att alla nyanställda ska drogtestas innan påbörjad anställning

- Region Västmanland inför slumpmässiga drogtester bland alla anställda

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-06-20 §71

 

Fullmäktige beslutade 2018-04-18 §55 att

Motionen avslås. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av