Mer flexibilitet på blodgivningscentralerna

Interpellation LTV 130485

Datum

2013-05-08

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

blodgivare, blodtillgång, åtgärder

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Hur har det gått med de åtgärder som utlovades för att öka antalet blodgivare i länet?

  • Finns det planer på ytterligare åtgärder för att säkerställa att tillgången till blod förbättras vid Västmanlands sjukhus?

  • Planeras några åtgärder för att öka flexibiliteten vid våra blodcentraler så att fler blodgivare lämnar blod på regelbunden basis?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-06-18 §§ 81 a) och 82 a)

                                * att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av