Försök med crowdfunding inom kulturverksamheten

Motion RV 170912

Datum

2017-05-03

Mikael Andersson Elfgren med flera (M) yrkar i motionen att

- Region Västmanland startar en försöksverksamhet med crowdfunding inom regionens kulturverksamhet.

Motionen har anmälts i regionfullmäktige 2017-06-20 §71.

Motionen har behandlats vid regionfullmäktige 2017-11-22 §174.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av