Erbjuda kvinnor 60+ undersökning för livmoderhalscancer

Motion RV 170908

Datum

2017-05-03

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Anita Lilja Stenholm (L) yrkar i motionen att:

- Kvinnor 60+ ska erbjudas undersökning för att förebygga livmoderhalscancer.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-06-20 §71

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §121:

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av