Gör måltiden till en del av vården

Motion RV 170821

Datum

2017-04-19

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att:

- Kostverksamheten ges i uppdrag att utveckla kost och måltider riktat till specifika patientgrupper i samverkan med vården.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-06-20 §71

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §120:

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av