Bemanningen av ambulansen i sommar

Interpellation RV 170750

Datum

2017-04-07

Författare

Elin Johansson (M)

Elin Johansson (M) ställer i interpellationen inkommen 2017-04-07, inlämnad till regionfullmäktige 2017-04-19, följande frågor till ansvarigt regionråd:

- Hur förväntas nedskärningen påverka Region Västmanlands personal?

- Hur förväntas nedskärningen påverka patientsäkerheten?

- Hur mycket längre tid riskerar västmanlänningarna att få vänta på ambulans?

 

Interpellationen planeras att besvaras vid regionfullmäktige 2017-06-20 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av