Säkra kompetensen på barnkliniken

Interpellation RV 170195

Datum

2017-01-13

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellationen inkommen 2017-01-13 följande frågor till ansvarigt regionråd:

- Hur ser majoriteten på att i samarbete mede MDH utforma en utbildning/kurs med inriktning mot "sjuka barn"?

- Vilka framsteg har hittills gjorts för att stabilisera bemanningen av sjuksköterskor på Barnkliniken utifrån den nya personal- och arbetsgivarpolitiken?

- Anser ansvarigt regionråd att ytterligare åtgärder krävs för att få fler sjuksköterskor att arbeta kvar på Barnkliniken?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-04-19 §64

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av