Forskningssatsning inom psykiatrin och primärvården

Motion RV 170740

Datum

2017-04-06

Författare

Tomas Högström (M)

Tomas Högström (M) yrkar i motionen att

- Resurser motsvarande två forskartjänster vardera som post doc inrättas för psykiatrin och primärvården i Region Västmanland.

- Motsvarande 3,6 miljoner kronor anslås till Centrum för klinisk forskning för uppgiften.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-04-19 §34

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §119:

Motionen avslås.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av