Inför IT-rond efter förebild från Blekingesjukhuset

Motion RV 170738

Datum

2017-04-05

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Maria Liljedahl (SD) yrkar i motionen att:

- Regionfullmäktige beslutar att IT-ronder införs i Region Västmanland på 5-10 avdelningar på försök under 2018.

- Resultatet ska återrapporteras till regionstyrelsen under andra halvåret 2018.

- IT-ronder införs efter hand om resultatet är positivt.

 Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-04-19 §34.

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §118:

Motionen anses besvarad.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av