Inför självinskrivning inom psykiatrin

Motion RV 170662

Datum

2017-03-27

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Ingvar Nordén (KD) föreslår i motionen att

- Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjlighet för patienter med psykisk sjukdom att få göra självinskrivningar.

- Utifrån utredningen starta försöksverksamhet.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-04-19 §34

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §117:

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av