Se till helheten - för patienternas och personalens skull

Motion RV 170621

Datum

2017-03-20

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Joakim Widell (KD)

Malin Gabrielsson med flera (KD) föreslår i motionen

- Att för hela länet utreda och utveckla struktur och funktion för den avancerade hemsjukvården och den mobila vården.

- Att för hela länet utreda och utveckla struktur och funktion för den palliativa vården.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-04-19 §34

Regionfullmäktige beslutade 2017-10-25 §148 att:

Motionen anses besvarad.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av