Region Västmanlands klädpolicy ska vara fri från religiösa och politiska symboler

Motion RV 170617

Datum

2017-03-17

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Maria Liljedahl (SD) yrkar i motionen att

- Region Västmanland inför en klädpolicy/neutralitetspolicy som innebär förbud mot att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-04-19 §34

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §116:

Motionen avslås.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av