Återta städning inom vårdgivande enheter i egen regi

Motion RV 170566

Datum

2017-03-13

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Maria Liljedahl (SD) yrkar i motionen att

- Möjligheten att vår egen städorganisation utför lokalvården i samtliga regionens vårdgivande enheter utreds.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-04-19 §34

Regionfullmäktige beslutade 2017-10-25 §147 att:

Motionen avslås.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av