Inför steg 1-utbildning för grundläggande psykoterapi

Motion RV 170546

Datum

2017-03-08

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) yrkar i motionen att

- Region Västmanland ser över behovet av steg 1-utbildning för grundläggande psykoterapi för att klara rekommendationerna av KBT i nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom

- Region Västmanland utreder om, och i så fall när, en steg 1-utbildning för grundläggande psykoterapi kan starta i Västmanland.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-04-19 §34.

Motionen har behandlats vid regionfullmäktige 2017-11-22 §173

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av