Hjärt- och lungräddning för barn

Motion RV 170478

Datum

2017-02-24

Författare

Carina Sjölund (M)

Carina Sjölund (M) yrkar i motionen att

- Region Västmanland inför barn-HLR i den föräldrautbildning som erbjuds via BVC.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-04-19 §34

Regionfullmäktige beslutade 2017-10-25 §146 att:

Motionen avslås.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av