Fakturahantering inom Folktandvården.

Interpellation LTV 130399

Datum

2013-04-08

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

fakturor, klinikerna, tandvård

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • I vilken omfattning har tandvårdsklinikerna förlorat intäkter på grund av fakturor som inte lämnats in till kommunen?
  • Finns det några planer på att återgå till det tidigare systemet där klinikerna fakturerade kommunen direkt?

         - Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 §§ 54 och 55

                                    * att anse interpellationen besvarad

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av