Angående brist på samordning av sjukresor

Interpellation RV 170366

Datum

2017-02-07

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) ställer i interpellationen inkommen 2017-02-07 följande frågor:

Vilka rutiner finns avseende samordning av sjukresor när flera personer samtidigt ska till och från samma plats?

Hur ofta förekommer det att personer som beställt sjukresor till samma ställe vid samma tidpunkt får åka i varsitt fordon?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-02-22.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av