Om nedläggning av NEP-teamen

Interpellation RV 170340

Datum

2017-02-03

Författare

Helena Hagberg (L)

Helena Hagberg (L) ställer i interpellationen inkommen 2017-02-03 följande frågor till ansvarigt regionråd:

Vilka är skälen till att NEP-teamen inom barn- och ungdomspsykiatrin läggs ner?

Hur avser du som ansvarigt regionråd att säkerställa att de barn och ungdomar som står i kö för utredning får den hjälp de så väl behöver?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-02-22.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av