E-hälsa, läkarkonsultation via webben

Interpellation RV 170330

Datum

2017-02-02

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Maria Liljedahl (SD) ställer i interpellationen inlämnad 2017-02-02 följande frågor:

Hur mycket kostar det Region Västmanland för dessa läkarkonsultationer som via webben sker utomläns?

Har vi varit i kontakt med Region Jönköping angående deras prissättning?

Kommer vi likt annan region kräva tillbaka något av det vi fakturerats för under året?

Finns det någon plan på att själva kunna erbjuda denna tjänst i Västmanland för att kunna hålla nere kostnaderna?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-02-22.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av