Tydligare information om "egen vårdbegäran" på landstingets hemsida

Interpellation LTV 161849

Datum

2016-12-19

Författare

Helena Hagberg (L)

Helena Hagberg (L) ställer i interpellationen inlämnad 2016-12-19 följande frågor till ansvarigt landstingsråd:

Vilka åtgärder avser du att vidta för att förbättra informationen om hur man som patient/invånare söker om egen vårdbegäran?

På vilket sätt avser du verka för och bidra till att fler västmanlänningar får kännedom om möjligheten att skriva egen vårdbegäran?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-02-22.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av