Försäljning av catering till privatpersoner

Interpellation LTV 161850

Datum

2016-12-12

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellationen inlämnad 2016-12-12 följande frågor:

Anser ansvarigt landstingsråd att landstingets kostverksamhet ska bedriva försäljning och marknadsföring gentemot företag och privatpersoner?

Av vilken anledning finns tjänster som underhållning och uthyrning av kock i Kostverksamhetens sortiment?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-02-22.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av