Västmanland behöver en regional överrenskommelse

Motion RV 170361

Datum

2017-02-07

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att:

En regional överenskommelse upprättas med civilsamhället i Västmanland.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-02-22 §7.

Regionfullmäktige beslutade 2017-10-25 §145 att:

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av