Hitta rätt i regionens kartdjungel

Motion RV 170356

Datum

2017-02-07

Författare

Jenny Landernäs (M)

Jenny Landernäs (M) yrkar i motionen att:

Region Västmanland tar initiativ till att utreda förutsättningar och möjligheterna till att samordna digitala karttjänster i länet tillsammans med exempelvis Västerås stad, Hallstahammars kommun, länets övriga kommuner och länsstyrelsen.

Motionen har behandlats vid regionfullmäktige 2017-11-22 §172

Regionfullmäktiges beslutade att bifalla motionen.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av