En sammanhållen färdtjänst i Västmanland

Motion RV 170328

Datum

2017-02-01

Författare

Helena Hagberg (L)

Helena Hagberg (L) yrkar i motionen att:

Region Västmanland tar initiativ till att samordna myndighetsutövning, planering och genomförande vad gäller färdtjänst i alla kommuner i Västmanland.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-02-22 §7

 

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §115:

Motionen anses besvarad.

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av