Förebyggande tandvård i skolorna.

Interpellation LTV 130398

Datum

2013-04-08

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

barntandvård

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Finns medel avsatta för information i skolor avseende tandvård?

  • Finns planer på ett ökat fokus på förebyggande tandvård gentemot barn inom Folktandvården AB?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 §§ 54 och 55

                                * att anse interpellationen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av