Införande av sprututbytesprogram

Motion RV 170161

Datum

2017-01-09

Författare

Helena Hagberg (L)

Helena Hagberg (L) yrkar i motionen att:

Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att införa ett sprututbytesprogram i Region Västmanland.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-02-22 §7.

 

Fullmäktige beslutade 2017-06-20 §88 att:

- Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av