Utred ny sträckning för bussen till Västerås sjukhus

Motion LTV 161879

Datum

2016-12-22

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) yrkar i motionen att:

Region Västmanland utreder en ny sträckning av busslinje 1 tillsammans med Västerås stad med fokus på att förlägga hållplatsen närmare sjukhusentrén i Västerås.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-02-22 §7.

 

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §114:

Motionen avslås

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av