Fakturor i sjukvården

Motion LTV 161880

Datum

2016-12-22

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) yrkar i motionen att:

  • Region Västmanland inför månadsvis fakturering för patienter.
  • Region Västmanland gör det möjligt för patienter att betala via e-faktura.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-02-22 §7.

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §113:

1. Motionens första att-sats avslås. 
    Motionens andra att-sats anses besvarad.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av